Dimensio start
Skifte sprog:
Svenska
Norsk
English
Deutsch
Suomi

Ydervægsrist

Bevent Rasch har i mange år udviklet og fremstillet ydervægsriste til ventilationsanlæg. Vi har leveret produkter til de fleste typer af projekter: kontorer, skoler, sygehuse, laboratorier, industrivirksomheder, boliger og har således lang erfaring med forskellige produkter til forskellige anvendelsesområder. Alle ydervægsrister kan tilpasses til ønskede mål af vores konstruktionsafdeling.


Trin 1 – Dimensionering

Få forslag til passende produkter baseret på de ønskede værdier, eller vælg et bestemt produkt.

Foreslå passende produkter

Dimensionér specifikt produkt

OBLIGATORISK (Vælg type af rist, og udfyld ønsket luftmængde i l/s eller m³/h):

Vælg type af rist

Afkastluft
Udeluft

Luftmængde

l/s
m3/h

Anbefalet hastighed over rist

(Beregnet på bruttoarealet)

2,5

m/s

VALGFRIT (Vælg form og eventuel ønsket størrelse):

Vælg ønsket form

Rektangulær
Cirkulær

OBS! Rektangulær kan også være kvadratisk. Hvis du ikke vælger en fast bredde eller højde, foreslås en kvadratisk størrelse.

Størrelse

Bredde mm
Højde mm
Ø mm

Foreslå passende produkter

Dimensionér specifikt produkt

Vælg type af rist

Afkastluft
Udeluft
BRYA

BRYA

Aluminiumsrist, specialformer

BRYH

BRYH

Standardrist

BRYI

BRYI

Kraftig udførelse

CALIGO

CALIGO

CALIGO med värmekabel

CALIGO med värmekabel

OBLIGATORISK (udfyld ønsket luftmængde i l/s eller m³/h):

Luftmængde

l/s
m3/h

Anbefalet hastighed over rist

(Beregnet på bruttoarealet)

2,5

m/s

VALGFRIT (Vælg form og eventuel ønsket størrelse):

Vælg ønsket form

Rektangulær
Cirkulær

OBS! Rektangulær kan også være kvadratisk. Hvis du ikke vælger en fast bredde eller højde, foreslås en kvadratisk størrelse.

Størrelse

Bredde mm
Højde mm
Ø mm

Trin 2 – Passende produkter

Nedenstående produkter opfylder de værdier, du har valgt. Vælg produkt for at færdiggøre din dimensionering.

Ligger inden for det anbefalede anvendelsesområde

Ligger ikke inden for det anbefalede anvendelsesområde

Der blev desværre ikke fundet nogen passende produkter