Dimensio start
Bytte språk:
Svenska
English
Deutsch
Dansk
Suomi

Ytterveggsrister

Bevent Rasch har i mange år utviklet og produsert takhetter til ventilationsinnstalasjoner. Vi har levert produkter till de fleste typer prosjekter: kontor, skoler, sykehus, laboratorier, industrier, boliger og har derfor lang erfaring av ulike produkter for ulike anvendelsesområder. 1985 var vi først på markedet for å lansere kombihetten som ble en sukses! Alle hetter er svenskprodusert i vår moderne fabrikk i Motala og kan etter ønskede mål spesialtilpasses av vår konstruktionsavdeling.


Steg 1 – Dimensjonering

Få forslag på passande produkter utifra ønskede verdier eller velg et gitt produkt.

Gi forslag på passende produkter

Dimensjoner et gitt produkt

OBLIGATORISK (Fyll inn lufmengden i m3/h eller l/s samt makstrykkfallet)

Velg typa rist

Avkast
Tilluft

Luftmengde

m3/h
l/s

Anbefalt hastighet over rist

(Beregnet på bruttoareal)

2,5

m/s

VALGFRITT (Velg form og eventuellt ønsket størelse):

Velg ønsket form

Rektangulær
Sirkulær

OBS! Rektangulær kan også væra kvadratisk. Velges ingen fast bredde eller høyde kommer en kvadratisk størelse til å foreslås.

Størelse

Bredde mm
Høyde mm
Ø mm

Gi forslag på passende produkter

Dimensjoner et gitt produkt

Velg typa rist

Avkast
Tilluft
BRYA

BRYA

BRYH

BRYH

BRYI

BRYI

CALIGO

CALIGO

CALIGO med värmekabel

CALIGO med värmekabel

OBLIGATORISK (Fyll inn ønsket luftmengde i m3/h eller l/s):

Luftmengde

m3/h
l/s

Anbefalt hastighet over rist

(Beregnet på bruttoareal)

2,5

m/s

VALGFRITT (Velg form og eventuellt ønsket størelse):

Velg ønsket form

Rektangulær
Sirkulær

OBS! Rektangulær kan også væra kvadratisk. Velges ingen fast bredde eller høyde kommer en kvadratisk størelse til å foreslås.

Størelse

Bredde mm
Høyde mm
Ø mm

Steg 2 – Passende produkter

Nedstående produkter oppfyller de verdiene du har valgt. Velg produkt for å ferdigstille din dimensjonering.

Ligger inom anbefalt bruksområde

Ligger ikke innen anbefalt bruksområde

Fant dessverre ingen passende produkter