Dimensio start
Bytte språk:
Svenska
English
Deutsch
Dansk
Suomi

Lyddempere

Bevent Rasch har gjennom mange år utviklet og produsert lyddempere til ventilasjonsanlegg. Vi har levert produkter till de fleste typer av prosjekt: kontor, skoler, sykehus, laboratorier, industri, boliger og har således en lang erfaring av ulike produkter for ulika anvendingsområder. Alle lyddemperne er svensprodusert ved vår moderne fabrikk i Motala og kan etter ønske spesialtilpasses av vår konstruksjonsavdeling. Insatsdemping för våre lyddempere er målt ved Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut og KTH.


Steg 1 – Dimensjonering

Få forslag på passande produkter utifra ønskede verdier eller velg et gitt produkt.

Gi forslag på passende produkter

Dimensjoner et gitt produkt

OBLIGATORISK (Fyll inn lufmengden i m3/h eller l/s samt makstrykkfallet):

Luftmengde

m3/h
l/s

Makstrykkfall

Pa

VALGFRITT

Velg ønsket form

Rektangulær
Sirkulær

OBS! Rektangulær kan også væra kvadratisk. Velges ingen fast bredde eller høyde kommer en kvadratisk størelse til å foreslås.

Størelse

Bredde mm
Høyde mm
Ø mm

Makslengde

mm

Lyd å dempe

Oktavband, Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Installasjonsalternativ

Før

Etter

LD

Luftretning

Gi forslag på passende produkter

Dimensjoner et gitt produkt

LFAR

LFAR

LFIK

LFIK

LFIV

LFIV

LFAL

LFAL

LFAC

LFAC

LFAS

LFAS

LFAS-L

LFAS-L

OBLIGATORISK (Fyll inn lufmengden i m3/h eller l/s samt makstrykkfallet):

Luftmengde

m3/h
l/s

Makstrykkfall

Pa

VALGFRITT

OBS! Rektangulær kan også væra kvadratisk. Velges ingen fast bredde eller høyde kommer en kvadratisk størelse til å foreslås.

Størelse

Bredde mm
Høyde mm
Ø mm

Makslengde

mm

Lyd å dempe

Oktavband, Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Installasjonsalternativ

Før

Etter

LD

Luftretning

Steg 2 – Passende produkter

Nedstående produkter oppfyller de verdiene du har valgt. Velg produkt for å ferdigstille din dimensjonering.

Ligger innenfor valgt makstrykkfall

Ligger ikke innenfor valgt makstrykkfall

Fant dessverre ingen passende produkter