Dimensio start
Byt språk:
Norsk
English
Deutsch
Dansk
Suomi

Ljuddämpare

Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat ljuddämpare till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt: kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier, bostäder och har således lång erfarenhet av olika produkter för olika användningsområden. Alla ljuddämpare är svensktillverkade i vår moderna fabrik i Motala och kan enligt önskemål specialanpassas av vår konstruktionsavdelning. Insättningsdämpning för våra ljuddämpare är uppmätt vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och KTH.

Dimensios funktioner för ljuddämpare finns även tillgängliga i Bevent Rasch Plugin för MagiCAD, läs mer här!


Steg 1 – Dimensionering

Få förslag på passande produkter utifrån önskade värden eller välj en specifik produkt.

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

OBLIGATORISKT (Fyll i luftflöde i l/s eller m3/h samt maxtryckfallet)::

Luftflöde

l/s
m3/h

Maxtryckfall

Pa

VALFRITT

Välj önskad form

Rektangulär
Cirkulär

OBS! Rektangulär kan även vara kvadratisk. Väljs ingen fast bredd eller höjd kommer en kvadratisk storlek att föreslås.

Storlek

Bredd mm
Höjd mm
Ø mm

Maxlängd

mm

Ljudeffektnivå (Lw) före ljuddämpare

Oktavband, Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Installationsalternativ

Före

Efter

LD

Luftriktning

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

LFAR

LFAR

Utdragbara bafflar för god rensbarhet

LFIK

LFIK

Standardljuddämpare med indragen kanalanslutning

LFIV

LFIV

Vinkelljuddämpare med indragen kanalanslutning

LFAL

LFAL

Lågbyggd ljuddämpare för begränsade utrymmen

LFAC

LFAC

Cirkulär ljuddämpare

LFAS

LFAS

Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning

LFAS-L

LFAS-L

Extremt lågbyggd för ingjutning i plattbärlag eller vid platsbrist

OBLIGATORISKT (Fyll i luftflöde i l/s eller m3/h samt maxtryckfallet)::

Luftflöde

l/s
m3/h

Maxtryckfall

Pa

VALFRITT

OBS! Rektangulär kan även vara kvadratisk. Väljs ingen fast bredd eller höjd kommer en kvadratisk storlek att föreslås.

Storlek

Bredd mm
Höjd mm
Ø mm

Maxlängd

mm

Ljudeffektnivå (Lw) före ljuddämpare

Oktavband, Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Installationsalternativ

Före

Efter

LD

Luftriktning

Steg 2 – Passande produkter

Nedanstående produkter uppfyller de värden du valt. Välj produkt för att färdigställa din dimensionering.

Ligger inom valt maxtryckfall

Ligger inte inom valt maxtryckfall

Tyvärr hittades inga passande produkter