Dimensio start
Byt språk:
Norsk
English
Deutsch
Dansk
Suomi

Takhuvar

Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat takhuvar till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt: kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier, bostäder och har således lång erfarenhet av olika produkter för olika användningsområden. 1985 var vi först på marknaden att lansera kombihuven som blev en succé! Alla huvar är svensktillverkade i vår moderna fabrik i Motala och kan enligt önskemål specialanpassas av vår konstruktionsavdelning.

Dimensios funktioner för takhuvar finns även tillgängliga i Bevent Rasch Plugin för MagiCAD, läs mer här!


Steg 1 – Dimensionering

Få förslag på passande produkter utifrån önskade värden eller välj en specifik produkt.

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

OBLIGATORISKT (Välj typ av takhuv samt fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

VÄLJ TYP AV TAKHUV

Avluft
Uteluft
Kombihuv

Luftflöde

l/s
m3/h

VALFRITT (Välj önskat tryckfall och/eller önskad storlek):

Tryckfall

fr.o.m.
t.o.m.

och / eller

Storlek

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

VÄLJ TYP AV TAKHUV

Avluft
Uteluft
Kombihuv
BRTH

BRTH

Mycket lågt tryckfall och luftriktning åt sidorna

BREA (avluft)

BREA (avluft)

Ute- eller avluftshuv med mycket lågt tryckfall för t.ex. rökgasevakuering.

BRLH (avluft)

BRLH (avluft)

Ute- eller avluftshuv med lameller för en unik design.

BRTE

BRTE

Ute- eller avluftshuv med galler, lätt att specialanpassa

DELTA-AH

DELTA-AH

Lågt tryckfall, finns på lager i de vanligaste storlekarna

BRSF

BRSF

Traditionellt skortsensutseende

BRDJ

BRDJ

För avluft med hög hastighet

DELTA-DA

DELTA-DA

Dubbel avluftshuv för stora luftflöden

DELTA-RA

DELTA-RA

Reglerande avluftshuv för stora flödesvariationer, konstant tryck

BRBA

BRBA

För stora luftflöden med hög hastighet

BRKA (avluft)

BRKA (avluft)

Ute- eller avluftshuv för små luftflöden och låg hastighet

BRVAA

BRVAA

Villahuv

BRBH avluft utan backspjäll

BRBH avluft utan backspjäll

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

BRBH med backspjäll

BRBH med backspjäll

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

BRTE (uteluft)

BRTE (uteluft)

Ute- eller avluftshuv med galler, lätt att specialanpassa

DELTA-UH

DELTA-UH

God vattenavskiljning, finns på lager i de vanligaste storlekarna

BRSI

BRSI

Traditionellt skortsensutseende

DELTA-DU

DELTA-DU

Dubbel uteluftshuv för stora luftflöden

BRLH (uteluft)

BRLH (uteluft)

Ute- eller avluftshuv med lameller för en unik design.

BREA (uteluft)

BREA (uteluft)

Ute- eller avluftshuv med mycket lågt tryckfall för t.ex. rökgasevakuering.

BRKA (uteluft)

BRKA (uteluft)

Ute- eller avluftshuv för små luftflöden och låg hastighet

BRBH

BRBH

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

DELTA-KH

DELTA-KH

Lågt tryckfall, finns på lager i de vanligaste storlekarna

BRSK

BRSK

Traditionellt skorstensutseende

DELTA-RK

DELTA-RK

Reglerande ute- och avluftshuv för stora flödesvariationer

BRVHA

BRVHA

Vägghuv

BRVKA

BRVKA

Villahuv

OBLIGATORISKT (fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

Luftflöde

l/s
m3/h

VALFRITT (Välj önskat tryckfall och/eller önskad storlek):

Tryckfall

fr.o.m.
t.o.m.

och / eller

Storlek

Steg 2 – Passande produkter

Nedanstående produkter uppfyller de värden du valt. Välj produkt för att färdigställa din dimensionering.

Ligger inom rekommenderat användningsområde

Ligger inte inom rekommenderat användningsområde

Tyvärr hittades inga passande produkter