Dimensio start
Byt språk:
Norsk
English
Deutsch
Dansk
Suomi

Ytterväggsgaller

Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat ytterväggsgaller till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt: kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier, bostäder och har således lång erfarenhet av olika produkter för olika användningsområden. Alla ytterväggsgaller kan enligt önskemål specialanpassas av vår konstruktionsavdelning.


Steg 1 – Dimensionering

Få förslag på passande produkter utifrån önskade värden eller välj en specifik produkt.

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

OBLIGATORISKT (Välj typ av galler samt fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

Välj typ av galler

Avluft
Uteluft

Luftflöde

l/s
m3/h

Rekommenderad hastighet över galler

(Beräknad på bruttoarean)

2,5

m/s

VALFRITT (Välj form och eventuell önskad storlek):

Välj önskad form

Rektangulär
Cirkulär

OBS! Rektangulär kan även vara kvadratisk. Väljs ingen fast bredd eller höjd kommer en kvadratisk storlek att föreslås.

Storlek

Bredd mm
Höjd mm
Ø mm

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

Välj typ av galler

Avluft
Uteluft
BRYA

BRYA

Aluminiumgaller, specialformer

BRYH

BRYH

Standardgaller

BRYI

BRYI

Kraftigt utförande

CALIGO

CALIGO

100% vattenavskiljning
CALIGO med värmekabel

CALIGO med värmekabel

100% vattenavskiljning, med värmekabel

OBLIGATORISKT (fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

Luftflöde

l/s
m3/h

Rekommenderad hastighet över galler

(Beräknad på bruttoarean)

2,5

m/s

VALFRITT (Välj form och eventuell önskad storlek):

Välj önskad form

Rektangulär
Cirkulär

OBS! Rektangulär kan även vara kvadratisk. Väljs ingen fast bredd eller höjd kommer en kvadratisk storlek att föreslås.

Storlek

Bredd mm
Höjd mm
Ø mm

Steg 2 – Passande produkter

Nedanstående produkter uppfyller de värden du valt. Välj produkt för att färdigställa din dimensionering.

Ligger inom rekommenderat användningsområde

Ligger inte inom rekommenderat användningsområde

Tyvärr hittades inga passande produkter