Dimensio start
Byt språk:
Norsk
English
Deutsch
Dansk
Suomi

Ytterväggsgaller

Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat ytterväggsgaller till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt: kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier, bostäder och har således lång erfarenhet av olika produkter för olika användningsområden. Alla ytterväggsgaller kan enligt önskemål specialanpassas av vår konstruktionsavdelning.


Steg 1 – Dimensionering

Få förslag på passande produkter utifrån önskade värden eller välj en specifik produkt.

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

OBLIGATORISKT (Välj typ av galler samt fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

Välj typ av galler

Avluft
Uteluft

Luftflöde

l/s
m3/h

Rekommenderad hastighet över galler

(Beräknad på bruttoarean)

2,5

m/s

VALFRITT (Välj form och eventuell önskad storlek):

Välj önskad form

Rektangulär
Cirkulär

OBS! Rektangulär kan även vara kvadratisk. Väljs ingen fast bredd eller höjd kommer en kvadratisk storlek att föreslås.

Storlek

Bredd mm
Höjd mm
Ø mm

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

Välj typ av galler

Avluft
Uteluft
BRYA

BRYA

Aluminiumgaller, specialformer

BRYH

BRYH

Standardgaller

BRYV

BRYV (utgången produkt, ersatt av CALIGO)

Utgången produkt

BRYI

BRYI

Kraftigt utförande

CALIGO

CALIGO

100% vattenavskiljning
CALIGO med värmekabel

CALIGO med värmekabel

100% vattenavskiljning, med värmekabel

OBLIGATORISKT (fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

Luftflöde

l/s
m3/h

Rekommenderad hastighet över galler

(Beräknad på bruttoarean)

2,5

m/s

VALFRITT (Välj form och eventuell önskad storlek):

Välj önskad form

Rektangulär
Cirkulär

OBS! Rektangulär kan även vara kvadratisk. Väljs ingen fast bredd eller höjd kommer en kvadratisk storlek att föreslås.

Storlek

Bredd mm
Höjd mm
Ø mm

Steg 2 – Passande produkter

Nedanstående produkter uppfyller de värden du valt. Välj produkt för att färdigställa din dimensionering.

Ligger inom rekommenderat användningsområde

Ligger inte inom rekommenderat användningsområde

Tyvärr hittades inga passande produkter