Dimensio start
Bytte språk:
Svenska
English
Deutsch
Dansk
Suomi

Takgjennomføring

Takgjennomføringer fra Bevent Rasch leveres som standard med høyde 800 mm. I flere tilfeller er dette tilstrekkelig, men for større dimensjoner og skrå yttertak er det ofte behov for høyere takgjennomføring. I Dimensio kan du enkelt se hvilken høyde det er behov for, slik at gjennomføringen når gjennom yttertaket ved ulike takvinkler og yttertak. Bevent Rasch produserer gjennomføringer i valgfri høyde, for å sikre korrekt og enkel montering.


Dimensjonering

Registrer taktykkelse, velg aktuell takgjennomføring og angi takvinkel på yttertaket for å få frem nødvendig høyde på takgjennomføringen.

Tykkelse på yttertak

mm

Type takgjennomføring / Dimensjon

Takvinkel yttertak

Grader
Tjocklek
Takvinkel