Dimensio start
Byt språk:
Norsk
English
Deutsch
Dansk
Suomi

Takhuvar

Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat takhuvar till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt: kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier, bostäder och har således lång erfarenhet av olika produkter för olika användningsområden. 1985 var vi först på marknaden att lansera kombihuven som blev en succé! Alla huvar är svensktillverkade i vår moderna fabrik i Motala och kan enligt önskemål specialanpassas av vår konstruktionsavdelning.

Dimensios funktioner för takhuvar finns även tillgängliga i Bevent Rasch Plugin för MagiCAD, läs mer här!


Steg 1 – Dimensionering

Få förslag på passande produkter utifrån önskade värden eller välj en specifik produkt.

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

OBLIGATORISKT (Välj typ av takhuv samt fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

VÄLJ TYP AV TAKHUV

Avluft
Uteluft
Kombihuv

Luftflöde

l/s
m3/h

VALFRITT (Välj önskat tryckfall och/eller önskad storlek):

Tryckfall

fr.o.m.
t.o.m.

och / eller

Storlek

Ge förslag på passande produkter

Dimensionera specifik produkt

VÄLJ TYP AV TAKHUV

Avluft
Uteluft
Kombihuv
DELTA-AH

DELTA-AH

Lågt tryckfall, finns på lager i de vanligaste storlekarna

BRTH

BRTH

Mycket lågt tryckfall och luftriktning åt sidorna

BRBA

BRBA

För stora luftflöden med hög hastighet

BRDJ

BRDJ

För avluft med hög hastighet

BREA (avluft)

BREA (avluft)

Ute- eller avluftshuv med mycket lågt tryckfall för t.ex. rökgasevakuering.

BRKA (avluft)

BRKA (avluft)

Ute- eller avluftshuv för små luftflöden och låg hastighet

(Utgår snart) BRFH

(Utgår snart) BRFH

Traditionell avluftshuv

BRSF

BRSF

Traditionellt skortsensutseende

DELTA-AD

DELTA-AD

Lågt tryckfall, designutförande

BRVAA

BRVAA

Villahuv

BRBH med backspjäll

BRBH med backspjäll

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

BRBH avluft utan backspjäll

BRBH avluft utan backspjäll

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

BRLH

BRLH

Ute- eller avluftshuv med lameller för en unik design.

BRTE

BRTE

Ute- eller avluftshuv med galler, lätt att specialanpassa

DELTA-DA

DELTA-DA

Dubbel avluftshuv för stora luftflöden

DELTA-UH

DELTA-UH

God vattenavskiljning, finns på lager i de vanligaste storlekarna

BRTE (uteluft)

BRTE (uteluft)

Ute- eller avluftshuv med galler, lätt att specialanpassa

(Utgår snart) BRIH

(Utgår snart) BRIH

Traditionell uteluftshuv

BRSI

BRSI

Traditionellt skortsensutseende

BRLH (uteluft)

BRLH (uteluft)

Ute- eller avluftshuv med lameller för en unik design.

DELTA-UD

DELTA-UD

Designutförande

BRBH

BRBH

Flerbostadshuv med 4st isolerade kanaler för ute- eller avluft. 

BREA (uteluft)

BREA (uteluft)

Ute- eller avluftshuv med mycket lågt tryckfall för t.ex. rökgasevakuering.

BRKA (uteluft)

BRKA (uteluft)

Ute- eller avluftshuv för små luftflöden och låg hastighet

DELTA-DU

DELTA-DU

Dubbel uteluftshuv för stora luftflöden

DELTA-KH

DELTA-KH

Lågt tryckfall, finns på lager i de vanligaste storlekarna

(utgår snart) BRKH

(utgår snart) BRKH

Traditionell kombihuv

BRSK

BRSK

Traditionellt skorstensutseende

BRVKA

BRVKA

Villahuv

BRVHA

BRVHA

Vägghuv

DELTA-KD

DELTA-KD

Lågt tryckfall, designutförande

OBLIGATORISKT (fyll i önskat luftflöde i l/s eller m3/h):

Luftflöde

l/s
m3/h

VALFRITT (Välj önskat tryckfall och/eller önskad storlek):

Tryckfall

fr.o.m.
t.o.m.

och / eller

Storlek

Steg 2 – Passande produkter

Nedanstående produkter uppfyller de värden du valt. Välj produkt för att färdigställa din dimensionering.

Ligger inom rekommenderat användningsområde

Ligger inte inom rekommenderat användningsområde

Tyvärr hittades inga passande produkter